Reference

Galerija Više o projektu

Biogasno CHP postrojenje snage 1 MW

Obnovljivi izvori energije (građevinsko-tehnološki deo)

Investitor: Mirotin-energo DOO Vrbas

Lokacija: Vrbas, Srbija

Godina: 2011.

Vrsta usluga: Glavni projekat

Projekat biogasnog CHP postrojenja snage 1,0 MW u Vrbasu je urađen u saradnji sa renomiranom austrijskom kompanijom BIOGEST iz Beča, a na zahtev investitora Mirotin-Energo iz Vrbasa. BIOGEST je nosilac tehnološke licence i tehnološkog dela projekta, dok je BOR-ING d.o.o. projektovao arhitektonsko-građevinski deo (sa pratećim instalacijama), mašinski i elektro deo projekta sa infrastrukturom.

Ovim projektom je primenjena najnovija tehnologija iz ove oblasti (POWER RING) čiji fermentor je realizovan sa dva koncetrična kruga (prečnik 42 i 24 metra) koji obezbeđuje uštedu energije od 8-10% od klasičnog rešenja. U prvoj fazi realizuje se 1MW električne i toplotne energije. U samom kompleksu izdvaja se nekoliko celina: fermentor (spoljni, primarni prsten prečnika 42 m i unutrašnji, sekundarni prečnika 24 m), skladište gasa (adaptirani postojeći betonski silos prečnika 34 m) i upravna zgrada (CHP generator sa pomoćnim i kancelarijski prostorom, ukupne korisne površine od 290 m2).

Pored energetskih proizvoda, električne energije i toplote, produkti fermentacije kojih ima 36 000 t godišnje sa sačuvanim sadržajima potrebnim za rast biljaka, planiraju se razasuti po obradivom zemljištu kroz sistem za navodnjavanje. Ovaj projekat značajno doprinosi očuvanju životne sredine, jer sprečava da se produkti raspadanja stajnjaka (amonijak ugljen dioksid i ostali gasovi) emituju u atmosferu kao i prodiranje u zemlju i zagađenje podzemnih voda. Koristeći toplotu kao produkt u navedenim objektima, vrši se značajna ušteda u korišćenju mazuta, gasa i električne energije, što pored ekonomskih efekata ima i na ovaj način efekte u ekološkom smislu, jer sprečava takođe emisiju ugljen dioksida lokalnim kotlovnicama i korišćenju struje za lokalno hlađenje.

Galerija

Sušara za žitarice sa pratećim sadržajem

(silosi, usipni, koš, aspirater i slično)

Investitor: Agrovajfert DOO Novi Sad

Lokacija: Kula, Srbija

Godina: 2012.

Vrsta usluga: Glavni projekat

Rekonstrukcija delova opreme i objekata u tehnološkom procesu proizvodnje šećera u fabrici šećera "Bačka"

Investitor: Sunoko DOO Novi Sad

Lokacija: Vrbas, Srbija

Godina: 2010., 2011., 2012.

Vrsta usluga: Projektna dokumentacija

Pogon za zaleđivanje ribe sa hladnjačom

Investitor: Ečka DOO Lukino Selo

Lokacija: Ribnjak "Ečka" u blizini Zrenjanina, Srbija

Godina: 2011.

Vrsta usluga: Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje

Farma za tov junadi sa pratećim sadržajem

Investitor: Kvark DOO Novi Sad

Lokacija: Crvenka, Srbija

Godina: 2011.

Vrsta usluga: Glavni projekat

Delovi kompleksa mesne industrije "LTS"

Građevinsko-instalaterski radovi

Investitor: LTS DOO Lovćenac

Lokacija: Lovćenac, Srbija

Godina: 2011.

Vrsta usluga: Glavni projekat

Poslovni i stambeni objekat

Investitor: Miličić Goran i Zoran iz Vrbasa

Lokacija: Vrbas, Srbija

Godina: 2010.

Vrsta usluga: Glavni projekat

Galerija

Benzinska pumpa

Investitor: Tutnjević transport DOO Vrbas

Lokacija: Vrbas, Srbija

Godina: 2009.

Vrsta usluga: Glavni projekat

Galerija

Proizvodne hale

Investitor: Rosan armature DOO Kanjiža

Lokacija: Kanjiža, Srbija

Godina: 2007., 2008.

Vrsta usluga: Izvodjenje

Galerija

Silosi za žitarice sa mlinom i pratećim sadržajem

Investitor: Zrnocoop DOO Lipar

Lokacija: Lipar, Srbija

Godina: 2002., 2003.

Vrsta usluga: Glavni projekat